logo
akta
Archiwizacja
archiwizacja

Wychodzimy z założenia, że usługi związane z archiwizacją i organizacją archiwum powinny być dopasowane do branży i potrzeb Klienta.

Na Państwa życzenie nasz przedstawiciel przyjedzie do Waszej firmy/jednostki i pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie w zakresie archiwizacji dokumentów, a w razie potrzeby stworzy specjalną ofertę dedykowaną.

W skład oferowanych Państwu kompleksowych usług archiwistycznych wchodzą:

Porządkowanie i ewidencja zasobu archiwalnego
 • Oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania
 • Kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych
 • Segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych
 • Klasyfikacja dokumentacji w układzie rzeczowym
 • Sporządzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych
 • Wystąpienie do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego z wnioskiem o zgodę na wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 • Nadzorowane zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z normą DIN 66399
Obsługa serwisowa archiwum Klienta
 • Prowadzenie archiwum zakładowego
 • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych
 • Udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwum pracownikom Klienta
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie obiegu i archiwizacji akt
 • Kontakty z Archiwum Państwowym i innymi organami nadzorującymi
 • Inne czynności niezbędne dla właściwego funkcjonowania archiwum

Nasi pracownicy na podstawie wielkości zasobu danego archiwum szacują czas pracy potrzebny do jego bieżącej obsługi oraz ustalają roczny plan pracy archiwum. Szczegółowy zakres obowiązków jest ustalany indywidualnie dla każdego z Klientów.

Tworzenie do podstaw archiwów zakładowych
 • Zaprojektowanie powierzchni oraz wyposażenia archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, BHP i ppoż.
 • Przygotowanie instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego
 • Przeszkolenie pracownika wyznaczonego na stanowisko archiwisty zakładowego
Zapoznaj się z ofertą

Kompleksowa usługa uporządkowania i zewidencjonowania zasobu archiwalnego Klienta.

Cena usługi już od

350 zł brutto/mb.

Więcej...

Rozwiązanie outsorcingowe obejmujące wszystkie czynności związane z prowadzeniem archiwum zakładowego Klienta.
Cena usługi już od

16 zł brutto/godz.

Więcej...

Przygotowanie studium urządzenia i wyposażenia archiwum w oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne NDAP.
Cena usługi już od

799 zł brutto

Kontakt
Bezpłatna wycena

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wyceny.

Kontakt