logo
akta
Normatywy
normatywy

Cały proces zarządzania dokumentacją w Podmiocie - zarówno kwestie dotyczące jej obiegu jak i archiwzacji powinny być uregulowane przez zestaw przepisów wewnętrznych.

Są one niezbędne w celu zapewnienia należytego funkcjonowania obiegu dokumentacji oraz prawidłowego zabezpieczania akt pod kątem właściwej kwalifikacji archiwalnej i ewidencji.

Na pełen zestaw normatywów składają się następujące dokumenty:

 • Instrukcja Kancelaryjna
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
 • Instrukcja w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego

Od jakości i dokładności przygotowania tych narzędzi zależy prawidłowe funkcjonowanie każdej instytucji w zakresie obiegu i przechowywania dokumentacji. Dlatego też najlepiej zlecić ich wykonanie profesjonaliście.

Instrukcja Kancelaryjna

Normatyw ten określa przede wszystkim system kancelaryjny obowiązujący dla danego urzędu czy przedsiębiorstwa, obieg dokumentów (pism), sposób rejestracji spraw, sposób załatwiania spraw, postępowanie z dokumentacją spraw zakończonych (ich archiwizacją). Instrukcja kancelaryjna określa też wzory formularzy i stempli używanych w danej jednostce organizacyjnej. Typowe zagadnienia składające się na instrukcję kancelaryjną to:

 • Określenie systemu kancelaryjnego obowiązującego w danej jednostce
 • Podział prac kancelaryjnych (biurowych)
 • Obieg dokumentacji w jednostce
 • Wpływ i odbiór korespondencji
 • Rozdzielanie i przydzielanie wpływów
 • Rejestrowanie spraw i zakładanie dla nich teczek
 • Porządkowania i przechowywania dokumentów (pism, akt spraw)
 • Wzory formularzy dot. obiegu dokumentacji obowiązujących w jednostce
Cennik...
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Rzeczowy wykaz akt jest u każdego aktotwórcy bodaj najważniejszym normatywem kancelaryjno-archiwalnym. Stanowi bowiem podstawę nie tylko dla prawidłowego uporządkowania i zakwalifikowania całej dokumentacji w momencie przekazywania jej do Archiwum Zakładowego. Jest także wręcz nieodzownym instrumentem właściwego postępowania z aktami spraw w czasie całego procesu ich powstawania i przechowywania. Z tych też powodów niezwykle istotnym jest, aby był precyzyjnie dopasowany do struktury organizacyjnej danej jednostki oraz rodzaju wytwarzanej w niej dokumentacji. Prawidłowo wykonany JRWA gwarantuje właściwe funkcjonowanie każdej instytucji w zakresie rejestracji, obiegu oraz przechowywania akt.
Cennik...

Instrukcja w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego

Podstawowy dokument wyznaczający zasady funkcjonowania archiwum zakładowego oraz jego współpracy z pozostałymi działami firmy, a także z instytucjami zewnętrznymi (archiwa państwowe itp.). Typowe zagadnienia składające się na instrukcję archiwalną to:

 • Określenie warunków lokalowych i technicznych w Archiwum Zakładowym
 • Podział dokumentacji na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną
 • Określenie sposobu przejmowania sokumentacji z komórek organizacyjnych
 • Rodzaje i sposób prowadzenia ewidencji Archiwum Zakładowego
 • Sposób udostępniania dokumentacji
 • Wydzielanie i brakowanie dokumentacji
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • Wzory formularzy dot. obiegu dokumentacji obowiązujących w jednostce
Cennik...
Zapoznaj się z ofertą

Szkołom i innym placówkom oświatowym oferujemy specjalną 30% zniżkę w przypadku zamówienia kompletu normatywów kancelaryjno-archiwalnych.
Promocyjna cena normatywów

1 259 zł brutto

Więcej...

Klientom zamawiającym dowolne normatywy przysługuje zniżka na szkolenie w zakresie wdrażania procedur obiegu i archiwizacji dokumentów.
Cena szkolenia już od

999 zł brutto

Więcej...
Bezpłatna wycena

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wyceny.

Kontakt