logo
akta
Porządkowanie dokumentów
serwis

Właściwe uporządkowanie i zarchiwizowanie dokumentów daje Państwu wiele wymiernych korzyści, takich jak:

- ograniczenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów
- usprawnienie funkcjonowania archiwum
- wygospodarowanie miejsca na nowe dokumenty
- ograniczenie do minimum czasu ich poszukiwania

Uporządkowanie oraz archiwizacja dokumentacji obejmuje:
 • systematyzację akt według komórek organizacyjnych
 • klasyfikację w układzie rzeczowym i chronologicznym
 • formowanie (porządkowanie wewnętrzne) jednostek archiwalnych
 • przepięcie dokumentacji w klipsy archiwizacyjne i przełożenie do teczek i pudeł
 • kwalifikację dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych
 • opracowanie środków ewidencyjnych w formie zarówno papierowej jak i elektronicznych rejestrów, baz danych oraz spisów zdawczo-odbiorczych
 • opisanie oraz oznaczenie poszczególnych jednostek archiwalnych (teczek, pudeł) sygnaturami archiwalnymi
 • zapakowanie dokumentacji w pudła zbiorcze i oznaczenie ich estetyczną etykietą z informacjami dotyczącymi zawartości pudła
 • wydzielenie i zewidencjonowanie dokumentacji przeterminowanej, kwalifikującej się do zniszczenia
 • wystąpienie do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego z wnioskiem o zgodę na wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej
 • nadzorowane zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z normą DIN 32757
 • oznaczenie pomieszczeń archiwalnych oraz stworzenie topografii dokumentów (dokładny opis w spisie miejsca przechowywania dokumentów uwzględniający, pomieszczenie, numer regału i półki)
 • uprzątnięcie pomieszczeń archiwum
 • inne czynności niezbędne dla właściwego funkcjonowania archiwum

Nasi pracownicy na podstawie wielkości i stanu zasobu danego archiwum szacują czas pracy potrzebny do jego uporządkowania oraz ustalają całkowity koszt wykonania usługi. Szczegółowy zakres prac jest ustalany indywidualnie w zależności od oczekiwań Klienta.

Bezpłatna wycena

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wyceny.

Kontakt
Niskie ceny

Akta kat. B już od

350 zł brutto/mb.


Akta kat. A już od

750 zł brutto/mb.

Cennik