logo
akta
Obsługa serwisowa archiwum Klienta
serwis

Koszty utrzymania własnego archiwum zakładowego, w szczególności zatrudnienia do jego obsługi pracownika na etacie często są niewspółmiernie wysokie w stosunku do korzyści.

Obsługa serwisowa stanowi nowoczesne rozwiązanie outsorcingowe obejmujące wszystkie czynności związane z prowadzeniem archiwum zakładowego Klienta. Polega ona na obsłudze archiwum w Państwa przedsiębiorstwie/jednostce przez specjalistów z naszej firmy. Dzięki temu, że w ramach realizacji tej usługi to Państwo wybierają zakres wykonywanych czynności i okres ich wykonania, nie ma konieczności eksploatacji archiwum w pełnym wymiarze godzin, oraz zatrudniania archiwisty na etacie.

Nasz pracownik w ustalonym terminie odwiedza Klienta aby wykonać czynności związane z prowadzeniem jego archiwum zakładowego, wyposażony w niezbędne narzędzia i wiedzę.

Zyskujecie Państwo profesjonalnego pracownika archiwum tylko na tyle dni w miesiącu ile potrzebuje tego firma. Bez stałych kosztów utrzymania pracownika przy zachowaniu maksymalnej skuteczności pracy i poufności segregowanych danych. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest pełna dostępność do uporządkowanych dokumentów, znajdujących się na terenie placówki Klienta.

Usługa obejmuje kompleksowe prowadzenie archiwum, w tym:
  • Przejmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych
  • Ewidencjonowanie i porządkowanie dokumentów
  • Przeprowadzanie kwerend archiwalnych
  • Udostępnianie dokumentacji zgromadzonej w archiwum pracownikom Klienta
  • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie obiegu i archiwizacji akt
  • Kontakty z Archiwum Państwowym i innymi organami nadzorującymi
  • Inne czynności niezbędne dla właściwego funkcjonowania archiwum

Nasi pracownicy na podstawie wielkości zasobu danego archiwum szacują czas pracy potrzebny do jego bieżącej obsługi oraz ustalają roczny plan pracy archiwum. Szczegółowy zakres obowiązków jest ustalany indywidualnie dla każdego z Klientów.

Bezpłatna wycena

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej wyceny.

Kontakt
Niskie ceny

Cena usługi już od

16 zł brutto/godz.