logo
akta
Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły - 26 kwietnia 2019 r. (Warszawa)
szkolenia

Data szkolenia: 26.04.2019 r.

Miejsce: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81

Termin zgłoszeń: 17.04.2019 r.


Adresaci szkolenia: Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za zarządzanie i archiwizacje dokumentacją w placówkach oświatowych, które podlegają likwidacji.

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostepny jest pod tym linkiem:

Postępowanie z dokumentacją w przypadku likwidacji szkoły - Program

Pozostałe informacje o szkoleniu

Forma szkolenia: wykład, prezentacja, dyskusja

Warunki udziału:

Warunkiem udziału jest przesłanie mailem lub faksem wypełnionej karty zgłoszeniowej, nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

W ciągu 24 godz. od otrzymania wypełnionej karty zgłoszeniowej potwierdzimy przyjęcie zgłoszenia (mailem, faksem bądź telefonicznie).

Cena i zasady płatności

Cena szkolenia wynosi 399 zł/os. brutto.

Cena zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej, imienny certyfikat, poczęstunek kawowy i obiad.

Należność należy uiścić na podstawie faktury z 14-dniowym terminem płatności, którą otrzymacie Państwo po zakończeniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Bezpłatną rezygnację należy zgłaszać mailem lub faksem nie później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Poinformowanie o rezygnacji po tym terminie, jak również nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty należności w pełnej wysokości.

Zapraszamy również osoby prywatne!

Szkolenie jest skierowane również do osób prywatnych (w karcie zgłoszeniowej w miejscu przeznaczonym do wypełnienia przez zakład pracy prosimy o wpisanie "nie dotyczy").

Osoby prywatne proszone są o uregulowanie opłaty za szkolenie w formie przedpłaty, nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, na numer konta który otrzymaja wraz z potwierdzeniem przyjecia zgłoszenia na szkolenie. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zgłoszonego uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.

Cena szkolenia

399 zł/os. brutto

formularz
karta zgłoszeniowa


Wypełnioną kartę prześlij faksem

(22) 435 92 35

lub zeskanuj i wyślij mailem

info@archiviron.pl

Harmonogram szkolenia

10:00 - rozpoczęcie szkolenia

13:00-13:30 - przerwa obiadowa

15:00 - zakończenie szkolenia

Lokalizacja szkolenia

Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81